Geert Maarse

Dagvoorzitter

Geert Maarse is presentator, programmamaker en wetenschapsjournalist. Hij werkt, uitsluitend voor opdrachtgevers in het publieke domein, aan het verbinden van kennis en maatschappelijke vraagstukken. Hij is verbonden aan platform voor stadscultuur De Dépendance en de bedenker en host van de maandelijkse late night wetenschapstalkshow Studio Erasmus. 

Roos Vermeij

Opening & debat

Roos Vermeij is sinds 18 februari wethouder in Rotterdam namens de PvdA. Zij is verantwoordelijk voor de portefeuilles Economie, wijken en kleine kernen.
Vermeij studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. De afgelopen jaren werkte ze als bestuurder bij het Pensioenfonds PME. Daarvoor was zij jarenlang lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. 

Jeroen Lokerse

Debat

Jeroen Lokerse is lid van het EMEA executive committee bij Cushman & Wakefield. Hij is in 2020 verkozen tot 'Vastgoedman van het Jaar'.

Frank van Blokland

Debat

Frank van Blokland is directeur IVBN, de branchevereniging van institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers, die overwegend voor pensioenfondsen en levensverzekeraars beleggen in huurwoningen, winkels, kantoren, bedrijfsruimten, logistiek en zorgvastgoed. 

Frank is sinds 2002 directeur van IVBN, daarvóór heeft hij meerdere functies gehad op het snijvlak tussen overheid en bedrijfsleven.

Petra Rutten

Debat

Petra heeft meer dan 25 jaar ervaring in de ontwikkeling van binnenstedelijke gebieden, voornamelijk in de krachtwijken van Nederland. Vanuit deskundigheid, doorzetten en het vermogen tot samenwerken met een grote diversiteit aan partijen. Op het snijvlak van de maatschappelijke- versus de commerciële opgave komt ze het beste tot haar recht. Naast haar werk als Directeur Wonen bij Frame Vastgoed is zij maatschappelijk actief, o.a. als onbezoldigd bestuurslid bij Het Verhalenhuis Belvédère, de van der Leeuwkring en als gastdocent van diverse opleidingen. Petra woont met haar gezin in Rotterdam en heeft een bouwkundige en bedrijfskundige achtergrond.

Isabelle Vries

Sessie 1 - Gebiedsontwikkeling M4H 

Isabelle Vries is algemeen programma manager van Rotterdam Makers District, namens gemeente Rotterdam en Havenbedrijf.

Eerder was Isabelle Vries onder andere programmamanager en adviseur corporate strategy bij het Havenbedrijf, lector aan de Hogeschool Rotterdam en hoofd van het milieu adviesbureau bij de gemeente Rotterdam. Ze studeerde Milieuhygiëne aan de Wageningen Universiteit en heeft van 2008 tot 2010 de Master City Developer aan de Erasmus Universiteit gevolgd. Voor haar scriptie “Port City Developer” ontving zij de MCD-scriptieprijs. Ze heeft meerdere publicaties uitgebracht over de gebiedsontwikkelingen op het grensvlak van stad en haven.

Olof van de Wal 

Sessie 2 - Creativity Sells; waarom kunstenaars bijdragen aan een betere stad en meer waarde voor het vastgoed

Olof van de Wal is sinds 2016 directeur van SKAR, de ontwikkelaar en verhuurder van creatieve werkplekken in Rotterdam. In die tijd heeft hij het aantal ateliers en broedplaatsen in deze stad ruimschoots verdubbeld. Een belangrijk uitgangspunt is dat eigenaar, kunstenaar en stad baat hebben bij meer creativiteit en bij zichtbaarheid. Voor SKAR heeft Olof onder meer gewerkt aan de landelijke stedelijke vernieuwingsopgaven als directeur van Kenniscentrum KEI (nu opgenomen in Platform31).

Marcel Evers

Sessie 2  - Creativity Sells & sessie 9 - Nieuwe winkelgebieden van de toekomst 

Marcel Evers is binnen INretail, de grootste brancheorganisatie in retail non-food, al jaren actief op het terrein van ruimtelijk detailhandelsbeleid. Marcel is sinds augustus 2020 actief in de Taskforce Retail Rotterdam en daarbinnen aanvoerder van de actielijn Innovatie. Onder leiding van Marcel is het Rapport ‘Rethinking Retail Rotterdam’ tot stand gekomen.

Paul Bleumink

Sessie 3- Zet in op interactieve gebieden en gebouwen voor techbedrijven

Paul Bleumink, Managing Partner Buck Consultants International, gaat in op de succesfactoren, voor- en nadelen van verschillende soorten innovatie-omgevingen zoals campussen, science parken en innovatiedistricten. En, waar liggen voor Rotterdam de komende jaren de kansen?

Menno Riemersma

Sessie 3 - Zet in op interactieve gebieden en gebouwen voor techbedrijven

Menno Riemersma, Directeur Erasmus Medisch Centrum Campus Ontwikkeling, licht de ambitieuze plannen van het Erasmus Medisch Centrum toe om op de huidige locatie een campus van formaat en internationale allure te ontwikkelen.

Kees van Oorschot

Sessie 4 - Luchtsingel en Hofplein hotspot to be

Kees van Oorschot is ruim 4 jaar werkzaam als procesmanager voor Rotterdam Central District bij Stadsontwikkeling Rotterdam. Hij is verantwoordelijk voor de enkele grote projecten binnen dit deel van de Rotterdamse binnenstad: The Modernist (aan het Kruisplein), Tree House (op het Delftseplein) en het Schiekadeblok. Daarnaast is Kees betrokken bij herontwikkeling van bestaande gebouwen en de verbetering van de buitenruimte. Een speciaal element in het Rotterdam Central District is de Luchtsingel. Recent is er een verkenning gestart naar een nieuwe verhoogde looproute, als opvolger van de Luchtsingel. Kees zal hier op ingaan tijdens de deelsessie.

Robert Winkel

Sessie 5 - Sawa

Robert Winkel is de energieke voorman van het Mei team, dat bestaat uit circa dertig ontwerpers en specialisten. Hij richtte Mei architects and planners op en slaagde erin het architectenbureau in 25 jaar uit te bouwen tot een internationaal opererend bedrijf dat gespecialiseerd is in herbestemming, stedebouwkundige strategieën en innovatieve nieuwbouw concepten. Robert is de drijvende kracht achter alle projecten op kantoor. In sommige opdrachten neemt hij actief deel als initiator / ontwikkelaar.

Ron van Gelder

Sessie 6 -  Hoe ga je om met vastgoedeigenaren in gebiedsontwikkeling?

Ron van Gelder is procesregisseur van de Alliantie Hand in Hand. De Alliantie Hand in Hand zet zich in de periode 2019 – 2029 in voor een vitale lokale economie en een aantrekkelijk woonklimaat op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk. Voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Daarnaast was Ron van Gelder ook medeverantwoordelijk voor de make-over van de West-Kruiskade.

Dominic Schrijer

Sessie 7 -  Samen werken aan aantrekkelijke plekken voor ondernemen, ontmoeten en beleven

Dominic Schrijer is onder andere Voorzitter Taskforce Retail Rotterdam

Gert-Joost Peek

Sessie 8 - Borgen van betaalbare bedrijfsruimte

Gert-Joost is lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement aan de Hogeschool Rotterdam en eigenaar van SPOT-ON Consulting. Hij onderzoekt en adviseert in stedelijke transformaties. Hij is voorzitter van Stichting I’M Binck - platform voor de ontwikkeling van de Haagse Binckhorst - en maakt onderwijs aan de Amsterdam School of Real Estate. Hij is redacteur en auteur van het NEPROM Handboek Projectontwikkeling.

Jasper Beekmans

Sessie 8 - Borgen van betaalbare bedrijfsruimte

Jasper Beekmans is senior adviseur bij Stec Groep. Hij adviseert over vraagstukken op het gebied van werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren) en gemengde woon-werkgebieden.

Harry Bijl

Sessie 9 - De nieuwe winkelstraat

Harry Bijl is bevlogen, ademt retail en werkt als innovator & inspirator bij INretail, de grootste brancheorganisatie Non-food in Nederland. Hij werd geboren in een ondernemende omgeving en begon zijn werkzame leven in de retail. Tijdens zijn loopbaan bekleedde hij diverse schakelposities en is daardoor goed in staat te begrijpen hoe de Retail werkt. Hij is dagelijks te vinden in winkelgebieden en praat veel met ondernemers en bedrijven die producten en diensten leveren aan retailers.

Raimond Fraanje

Sessie 10 - Alexanderknoop Rotterdam: stad maken!

Raimond Fraanje is als gebiedsontwikkelaar bij de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen en realiseren van uitvoeringsplannen in de gebieden Prins Alexander, Spaanse Polder en Noord West. Voor het gemeentebestuur is hij opdrachtnemer voor gebiedsgerichte opgaven; binnen het cluster Stadsontwikkeling is hij ambtelijk opdrachtgever. Hij is tevens accounthouder en daarmee aanspreekpunt voor andere gemeentelijke clusters en voor (ontwikkelende) marktpartijen en maatschappelijke organisaties.

Raimond kent de belangen van verschillende partijen in de gebiedsontwikkeling; hiervoor werkte hij bij een uitvoerend bouwconcern, projectontwikkelaar en bij een Rotterdamse woningcorporatie.

Rob Out

Sessie 10 - Alexanderknoop Rotterdam: stad maken!

Rob Out is een ervaren projectmanager op het terrein van vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Tot de projecten waar Rob aan gewerkt heeft behoren de Rotterdamse Kop van Zuid, Amstel III in Amsterdam en de Middenzone in Dordrecht. Momenteel is Rob vanuit Fakton Executives voor de gemeente Rotterdam actief als projectmanager voor de Alexanderknoop en de ontwikkellocatie Delftseplein in het Rotterdam Central District. In deze projecten levert Rob meerwaarde gebruikmakend van zijn kennis en ervaring aan zowel de publieke als private kant van de tafel.

Monica Adams

Sessie 11 - Het Keilepand: van overslagloods naar culturele en culinaire hotspot

Monica Adams is architect-directeur van studio ADAMS. Sinds 2015 is zij nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Keilepand en is zij de coördinator en aanjager van AANKEILEN!. In deze reeks lezingen en debatten met en over de ondernemers van het gebied worden de grote maatschappelijke opgaven verbonden met de actualiteit van het M4H-gebied in Rotterdam.

Folkert van Hagen

Sessie 11 - Het Keilepand: van overslagloods naar culturele en culinaire hotspot

Partner GROUP A

Brigit Gerritse

Sessie 12 - Lokale transformatie: wat werkt wel? Wat werkt niet?

Brigit Gerritse is programmamanager Retailagenda. De Retailagenda is in 2015 gestart op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en betrokken die. Alle betrokken organisaties en marktpartijen streven naar een gezonde en toekomstbestendige retailsector met een brede focus op de leefbaarheid van stadscentra, dorpskernen en centrumgebieden. Brigit Gerritse is tevens directeur van Kern | Centrum voor vastgoedprofessionals. Dit kennisplatform verenigt de makers van het gebouwde hart.

Mirjam Jebbink

Sessie 12 - Lokale transformatie: wat werkt wel? Wat werkt niet?

Mirjam Jebbink is Projectmanager gebiedsinrichting bij het Kadaster Ruimte en Advies

Het Kadaster ondersteunt zowel provincies als gemeenten bij het proces om tot daadwerkelijke uitvoering in centrumgebieden te komen. Als onafhankelijk begeleider helpen we de samenwerking tussen eigenaren en gemeenten als gelijkwaardige partners te verbeteren. We werken daarbij altijd vanuit het eigenarenperspectief en maken gebruik van een schat aan data, kennis en ervaring met gebiedsinrichting en complexe eigendomssituaties.